Generalforsamling
Kredsens årlige generalforsamling afholdes den 11. oktober 2016 kl. 19.00 på Motel Europa, Hobrovej 890, 9230 Svenstrup J. Kredsen vil være vært med kaffe og brød.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes indsendt senest 14 dage før - senest den 27. september 2016 til kredsformand Jørgen Rüsz, Hedeageren 26, 9230 Svenstrup J eller pr. mail: terosvejs@mail.tele.dk. 

På valg er:
Iwan Bonderup
Hanne Nielsen
Line B. Hansen
René Esbensen

Dagsorden ifølge DKK’s love § 16 stk. stk. 5 vedrørende kredse:
a. Valg af dirigent 
b. Valg af stemmetællere 
c. Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed 
d. Kassereren forelægger det reviderede regnskab (kredsens regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli) til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed 
e. Indkomne forslag 
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
g. Valg af revisor og revisorsuppleant 
h. Eventuelt 

Venlig hilsen
Bestyrelsen
DKK - Kreds 7Skue i Års 1. Oktober 2016

Så er programmet klar til Års. 
Vi har haft en dejlig stor tilslutning så vi har fået fat i en 3. dommer. 
Aktiviteter<

DKK Kreds 7 | Postnr. 9000-9990 | Tlf. 40871800 | terosvejs@mail.tele.dk |