DKK projekt Barn og Hund

Dansk Kennel Klubs projekt Barn Hund

Projekt Barn & Hund er et GRATIS tilbud til børn i alle danske skoler. Formålet med projektet er at lære børn, hvordan de på en sikker måde kan omgås hunde og derved forhåbentlig undgå uheldige oplevelser med hunde.
Underviserne er erfarne hundefolk, der frivilligt forestår undervisningen (ca. 45. min.). De medbringer en kort, let forståelig videofilm om emnet, og børnene får også en informationsfolder, som de kan tage med hjem og læse sammen med deres forældre. Endvidere medbringer underviseren som regel selv sin hund, som børnene får lov til at hilse på, hvis de har lyst.

Projektet har, siden opstarten i 1991, været en stor succes, og mere end 100.000 børn er blevet undervist af DKKs Barn & Hund undervisere. Projektet tilbydes primært børn fra børnehaveklasse til 4. klassetrin.
Gennem de seneste år er der sket et markant fald i antallet af hundebidsskader, som anmeldes til forsikringsselskaberne – formodentlig bl.a. på grund af den øgede viden om, hvordan man skal omgås hunde.

Hvis du vil vide mere om DKKs GRATIS Projekt Barn & Hund, eller du kender en skole der gerne vil have besøg af en underviser, kan du kontakte DKKs information på tlf. 5618 8155 – eller du kan finde en underviser på nedenstående liste over undervisere.


Vores undervisere i Kredsen er : 

Laila Carstensen

9230 Svenstrup

60753369

sheltie@webspeed.dk

 

Jane Madsen

9430 Vadum

98268055/20467294

kees@pc.dk

 

Ann Burmester

9700 Brønderslev

98254026/29720058

annburmester@mail.dk

 

Lotte Jæger

9330 Dronninglund

61714276

enodden@tdcadsl.dk

 

Grete Nielsen

9900 Frederikshavn

98421301

wa-ti-guldbjerg@get2net.dk