GENERALFORSAMLING 2021

Kredsens årlige generalforsamling afholdes den 13. oktober 2021 kl. 19.00 på Motel Europa, Hobrovej 890, 9230 Svenstrup J. Kredsen vil være vært med kaffe og brød.

HUSK GYLDIGT CORONAPAS!
TILMELDING VIA HUNDEWEB!

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes indsendt senest 14 dage før - senest den 29. september 2021 til kredsformand
Jørgen Rüsz Hedeageren 26 9230 Svenstrup J eller pr. mail: terosvejs@mail.tele.dk.

Dagsorden ifølge DKK’s love § 16 stk. stk. 5 vedrørende kredse:
a. Valg af dirigent
b. Valg af stemmetællere
c. Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed
d. Kassereren forelægger det reviderede regnskab (kredsens regnskabsår løber fra 1. august til 31.
juli) til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
e. Indkomne forslag
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter g. Valg af revisor og revisor suppleant
h. Eventuelt

På valg er:
Jørgen Rüsz (Ønsker ikke genvalg)
Joan Damsgaard-Iversen (Ønsker genvalg)
Lars Christiansen (Ønsker ikke genvalg)


Venlig hilsen
Bestyrelsen