Nyheder fra kredsen


Barn og hund

Barn & Hund-underviserne er erfarne hundefolk, der frivilligt tager ud på skoler landet over og forestår undervisningen (ca. 45. min.). 

De medbringer en kort, let forståelig videofilm om emnet, og børnene får også en informationsfolder, som de kan tage med hjem og læse sammen med deres forældre. 

Endvidere medbringer underviseren som regel selv sin hund, som børnene får lov til at hilse på, hvis de har lyst.

Projektet har, siden opstarten i 1991, været en stor succes, og mere end 100.000 børn er blevet undervist af DKKs Barn & Hund undervisere. Projektet tilbydes primært børn fra børnehaveklasse til 4. klassetrin.

Vi har følgendene undervisere i kreds 7 som er villige til at hjælpe jer:


Laila Carstensen Doktorparken 38 9230 Svenstrup J 60753369 sheltie@webspeed.dk

Lotte Jæger Enoddenvej 13, Agersted 9330 Dronninglund 61714276 enodden@tdcadsl.dk

Jane Madsen Sulstedvej 81, Nørhalne 9430 Vadum 98268055/20467294 kees@pc.dk

Ann Burmester Gl. Hivlshøjvej 7, Egen 9700 Brønderslev 98254026/29720058 annburmester@mail.dk

Grete Nielsen Lerbæk Markvej 2 9900 Frederikshavn 98421301 wa-ti-guldbjerg@get2net.dk