GENERALFORSAMLING 2023

Indkaldelse til generalforsamling 

DKK kreds 7 indkalder til ordinær Generalforsamling onsdag den 25 oktober 2023 kl 19,00 i klubhuset på Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby.

Dagsorden i henhold til vedtægter.
Forslag skal være formand Hanne Nielsen i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen.
Forslag skal sendes på mail til: mitz@oncabel.dk

På valg er: Jean Hansen (genopstiller), Mathias Knudsborg (genopstiller ikke),
Joan Damsgaard-Iversen (genopstiller ikke).

Tilmelding til Generalforsamlingen, af hensyn til kaffe og brød, senest den 21 oktober, på Hundeweb.dk,

Med venlig hilsen.
Bestyrelsen