Kredsen


Alle DKK´s medlemmer høre til i den kreds,hvor de har bopæl.Kredsene ledes af en kredsbestyrelse,der står for lokale DKK-aktiviteter f.eks. træning afholdelse af skuer, konkurrencer og udstillinger m.m.

Kredsbestyrelsen vælges på den årlige kredsgeneralforsamling, hvortil alle DKK-medlemmer i kredsen har adgang og stemmeret.

På kredsens hjemmeside kan du under træning finde noget om træning, forskellige træningsaktiviteter og træningspladser, hvor du kan træne med din hvalp eller voksne hund.
Under fanen Aktiviteter kan du finde øvrige tilbud fra kredsen, se aktivitetskalender, eller nyheder og finde tilbud, der passer lige til dig.

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du under Kontaktpersoner finde den rette, der kan hjælpe dig.

Til hvem det måtte interessere
Vi er en kreds under Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand, i daglig tale kaldet DKK.

DKK er Danmarks ældste og største organisation for hundeejere og tæller mere end 30.000 medlemmer.
Klubbens formål er at skabe interesse for typiske, fysisk og mentalt sunde racehunde. Endvidere er det klubbens formål at varetage hundens og hundeejerens almene interesser i samfundet, herunder ansvarsbevidst deltagelse i friluftslivet.

DKK kreds 7 er hjemmehørende i Nordjylland og har ca. 2.500 medlemmer, vi dækker et område fra Hobro til Skagen og fra Læsø til Fjerritslev, eller postnumrene 9000-9990.

Kredsens bestyrelse:

Hanne Nielsen,formand (20289118) mitz@oncable.dk
René Esbensen, næstformand/webmaster (20915615) Flatcoat.ejer@gmail.com
Jean Hansen, Kasser (61309797) lykkedalsmops@gmail.com
Tina Klausen, sektratær(71788923) xeniaklausen@hotmail.com
Kirsten Holebæk, bestyrelsesmedlem (40758817) kirstenholebaek@hotmail.com
Louise Boje Nielsen, bestyrelsesmedlem (60566948) bojenielsen@live.dk
Vibeke Guldfelt Ellesøe, bestyrelsesmedlem (31168741) Vibeke@tanalorn.dk